Kontakt:
 
Ryszard Radom
tel. kom. +48 513-079-071
biuro : +48 61 653 1717
email: rradom@gianniferrari.com.pl
 
Bezpośredni import i wyłączna dystrybucja w Polsce:

RADNER
61-249 Poznań
ul. Obodrzycka 67